Registrace závodníka


Pokud jsi došel až sem, jsi na nejlepší cestě stát se účastníkem letošního ročníku BARAKA CUPu Kroměříž!!


Jméno a příjmení 1. člena posádky *
Rok narození 1. člena posádky *
Jméno a příjmení 2. člena posádky *
Rok narození 2. člena posádky *
E-mail kapitána posádky *
Telefon kapitána posádky
Název posádky *
Kategorie *
Poznámka
Registrační formulář


GDPR

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v podobě přihlášky, startovní listiny, výsledků a dalším zpracováním svých údajů pořadatelem v rozsahu nutném pro zabezpečení celé akce. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, propagačním účelům pořadatele, ale také pro osobní potřebu závodníků. Přihlášením se každý účastník souhlasí s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených.
Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679.

Souhlas s pravidly závodu

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí s pravidly závodu, bude dbát pokynů pořadatelů, bude si vést tak, aby svým chováním nezpůsobil škody či újmy na zdraví sobě a třetím osobám a souhlasí s dodržováním bezpečnostních předpisů.